Welkom op Faciliteren als Tweede Beroep

Voorkant boek Faciliteren als Tweede BeroepFor English pages: click here

Doe het ander. Ga anders om met veranderingen. Hoe? Dat kan je leren in onze leergang Kunstmest of – met wat meer moeite – mijn boek Faciliteren als Tweede Beroep Omgaan met Veranderingen te lezen. Op deze site vind je allerlei aanvullingen daarop.

In ongeveer 2007 begonnen Hellie, Larissa en ik aan een reeks leergangen “Kunstmest; Faciliteren voor Professionals”. Daarin gebruikten we de opvattingen van Will  McWhinney over veranderingen als model.  Omdat dat boek (Creating Paths of Change) in het Engels is en Will een andere indeling gebruikte dan ik, ontstond de behoefte voor een “bewerking”.  Dankzij de inspanning van velen, waaronder Ceciel Fruitier, Titia Lelie en Joyce Weber, ontstond zo  “Faciliteren als Tweede Beroep”. Managementboek.nl karakteriseerde dit als een apart managementboek, met een aparte benadering van leiderschap.

Allereerst, is het een zwaar maar heel mooi boek. Het is in Nederland gedrukt en gebonden, bevat veel illustraties en ieder hoofdstuk begint met een reproductie van een monoprint van Joyce Weber.

Ten tweede hanteer ik een fenomenologisch uitgangspunt. Dat houdt in dat de wijze van waarnemen door de waarnemer deel is van die waarneming. Ik gebruik geen theorieën of hypothese, maar bouwt voort op het feit dat verschillende mensen dezelfde situatie anders waarnemen. Deze verschillen breng ik met Will’s hulp in kaart en vervolgens gebruik ik die kaart on aan te geven welk leiderschap, welke theorie en welke managementmethode wanneer past. Het boek presenteert deze kaart als een diagnosetool; het verschaft inzicht wanneer en hoe, welke wijze, welk managementmodel, welk leiderschap of welke werkvorm toe te passen.

Faciliteren als Tweede Beroep presenteert een andere manier van omgaan veranderen door eerst je waarnemen te veranderen. We zijn gewend om de werkelijkheid op een bepaalde manier op te vatten. Dat is een praktische, succesvolle, maar routinematige en zelfs automatische wijze. Dit boek vraagt eerst om daar bewust van te worden, en dan op andere manier te leren waarnemen. Of in ieder geval te leren dat je op een andere manier kúnt kijken en handelen. Het boek verschaft op heldere wijze inzicht wanneer aan welke interventie behoefte is. Deze (meta)methode om een gegeven situatie in kaart te brengen, maakt het mogelijk een passende methode te kiezen om beweging te krijgen in vastgelopen veranderingsprocessen.”

De wijze waar­op u de gegeven situatie ervaart, bepaalt voor een groot deel uw besluiten en aanpak. Uw besluiten verschillen van die van anderen; andere initiatiefnemers nemen andere initiatieven. De besluiten die u als probleemeigenaar neemt bepalen voor een groot deel het resultaat. Om gewenste resultaten te bereiken komt op de eerste plaats het kennen en begrijpen van uw eigen opvattingen over de werkelijkheid en het veranderproces. Daarna komt de inzet van de betrokkenen: mensen met middelen en structuren waarin ze werken. Samen onderzoekt u hoe de werkelijkheid er volgens verschillende betrokkenen uitziet. Daartoe dient u te begrijpen hoe u zich verhoudt met die andere manieren van kijken, den­ken, voelen en doen. Pas daarna kunt u een veranderpad uitzetten.

Faciliteren als Tweede Beroep p.52

Welkom op de website over het boek “Faciliteren als Tweede Beroep”. Op deze pagina’s vind je informatie, citaten, extra materialen, kun je vragen stellen etc. Recente informatie over mijn werk als facilitator, procesbegeleider en workshop leider, vind u op mind@work:

Jan Lelie
Sipke Gelling

Meer:
Over het boek
Redenen om het te kopen
Redenen om te kopen