Verschil trainen en faciliteren

hoofdstuk 4 wijzen-09Verschillen tussen trainen (en andere interventies) en faciliteren leg ik uit in mijn eerste boek, “Faciliteren als Tweede Beroep” en in de inleiding bij het Engelstalige boek. Ik ga ervan uit, dat een interventie altijd een beweging is, van één werkelijkheidsopvatting naar een andere. Er zijn 4 – voor het gemak – archetypische opvattingen: werkelijkheid bestaat uit actie (werk, rood), de werkelijkheid is waarheid (unitair, regels, blauw), werkelijkheid is wat we er met elkaar van vinden (sociaal, groen) en werkelijkheid als wat ik (werkelijk) wil (mythisch, unitair). Trainen vind altijd in een concrete realiteit plaats en kan bestaan uit vaardigheid in toepassen van regels (rood <--> blauw, analytisch), uit omgaan met gevoelens en emoties (dan noemen we het vaak coaching, rood <---> groen) of uit het uitdrukken van betekenis (rood <----> geel, vaak heet het dan repeteren). Faciliteren is een emergente beweging, het combineren van sociale werkelijkheid met ideeën en betekenis (groen <----> geel) In werkelijkheid (sic) zijn de verschillen diffuus en moet bijvoorbeeld ook faciliteren getraind worden en kan je faciliterend trainen. Het verschil, dat we maken, heeft vaak te maken met een achterliggende kwestie, aannames of situatie: wat maakt, dat je op zoek bent naar de verschillen?

Over Jan Lelie

Loves to facilitate groups in complex situations
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.