5 jaar

Voorkant kaft boek door Joyce WeberVandaag vijf jaar geleden, 18 januari 2012, hielden we Faciliteren als Tweede Beroep – Omgaan met Veranderingen ten doop in Leiden. Een memorabele gebeurtenis. Zie de Youtube filmpjes.
Hier is overigens een stukje uit Hoofdstuk 7:

Op het midden van mijn levensweg – bevond ik mezelf in een donker woud
want de rechte weg was verloren gegaan – Ach, hoe zal ik zeggen hoe zwaar het was
wat was dit woud woest en ruw en ongastvrij – de gedachte eraan vervult me weer met angst

Dante – Inferno 1, 1-6

Het Renaissancepad
Dit keer begeven we ons op het pad van dood en wedergeboorte. Het avontuur van de held. Het is de reis van Odysseus na de vernietiging van Troje, Luthers reformatie, of de terugkeer van Jezus naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Op kleinere schaal is het de midlife crisis, die we allemaal meemaken. We gaan op zoek naar ons¬zelf door middel van retraite, een pelgrimstocht, de aanschaf van een motorfiets of een nieuwe liefde, een sabbatical of het schrijven van een proefschrift. We vinden onszelf opnieuw uit.

Ik wil even stilstaan bij deze periode. Op 27 maart 2017 gaan we dat doen met een middagsymposium.
Voorlopig programma:

13.00 Ontvangst
13.30 Opening
13.45 Uiteenzetting: wat hebben we geleerd uit dit boek? – Jan Lelie
14.30 Pauze
14.45 Spel / workshopsronde – afhankelijke van aantal deelnemers er interesse
15.30 Tweede ronde
16.30 De toekomst nabij, omgaan met faciliterend leiderschap – Jan Lelie
17.15 Afsluiting
17.30 Quality time
18.00 Gezamenlijke maaltijd

(Heb je een vraag of suggestie voor een onderwerp. Geef het me door op het formulier)

formulier verwijderd