Waardevol Faciliteren

Eind januari 2016 deed Nicoline Mulder mee aan mijn Masterclass. Ik kende haar vaag, van het boekje “De Kleine Prinses”. Wel eens gesproken op een conferentie. We ruilden onze boeken. Haar boek heeft als titel “Value-Based Project Management

Ik kan het iedereen aanraden, omdat het eigenlijk ook de manier is, waarop ik mijn projecten leidde. Een manier die tegenwoordig “Agile” genoemd wordt. Ik zeg er altijd over: “ik bleef altijd binnen budget en tijd, maar leverde nooit wat de opdrachtgever vroeg”. Dat was ook één van de thema’s van de Masterclass: “wat te doen, wanneer je opdrachtgever het ook niet weet?”.

Want, laten we wel wezen, zodra je één spa dieper gaat graven naar de ideeën achter de opdracht, kom je er achter, dat de baas het ook niet weet. Alleen moet hij of zij er wat standvastiger in zijn dat te ontkennen. Dus hoe om te gaan met twijfel, onduidelijkheid, vaagheid en complexiteit?

“Een project”, zo schrijft ze, “is een tijdelijke organisatie om vernieuwing of verandering te brengen”. (p 96). Dat geldt natuurlijk ook voor ieder bijeenkomst. Ze schrijft verder op: “Projectsucces is de mate waarin betrokkenen tevreden zijn met de effecten van het project”. En dat geldt ook voor vergaderingen en bijeenkomsten. Ze streeft daarbij naar wat ze noemt “projectvolwassenheid”: het bereiken van een mate van autonomie, die voortkomt uit het “geheel in relatieve mate te begrijpen”. Ik kan het niet beter zeggen. Dit is ook de essentie van faciliteren: het werken vanuit een relatieve mate van autonomie. Het leuke is, dit is ook een goede beschrijving van “De Weg van de Held(in)”. De prinses is een koningin geworden!

Enig bezwaar heb ik tegen de naam “Value-based Project Management. Noem het gewoon “Waardevolle projectleiding”. Dan noem ik mijn werkwijze “Waardevol Faciliteren”