Tips

hoofdstuk 4 wijzen-11Op zoek naar tips en trucs? Aanwijzingen, lessen? Op deze onderliggende pagina’s komen ze.

Tip 1: omgaan met weerstanden. Op welke manier ga jij om met weerstand? Weerstanden en verlangens gaan hand in had. De meeste weerstand komt voort uit een belemmerd verlangen. Alleen de ander, kan dat opheffen. Paradoxaal genoeg, moet je dus de sleutel voor het omgaan met weerstand bij jezelf zoeken. In dit instructievel wat tips:Proces van vragen en antwoorden

Tip 2: Vragen stellen. Op welke wijze bereik je adequate resultaten? Door goede vragen te stellen. We hebben meer aan een goede vraag met verkeerde antwoorden, dan goede antwoorden op een verkeerde vraag. Dat eerste geeft een goed gesprek, een dialoog, inzicht. Dat tweede geeft voor de hand liggende resultaten. Het is niet fout, maar ook niet goed. Hoe kom ik tot een goede vraag? En hoe stel ik die? Lees het hier: (Op)stellen van vragen

Tip 4: vragen naar verwachtingen. Faciliteren is veel met spanningen werken. Heel veel komen voort uit niet gerealiseerde verwachtingen. Inventariseer dus de de verwachtingen aan het begin van een bijeenkomst. Dat brengt de deelnemers ook in het hier en nu. Zie: Verwachtingen