Category Archives: Brein

Waar ligt de oorzaak van het begin?

Voor sommigen mensen vormen ideeën de eerste oorzaak. Het idee is, dat we eerst wat bedenken en daarna gaan doen. Dit idee, ligt ook ten gronde aan veel bijeenkomsten. Om te veranderen, hebben we een idee, droom, visie, beeld nodig. … Continue reading

Posted in Brein, H0 Begrijpen | Tagged , , , , , , | Comments Off on Waar ligt de oorzaak van het begin?

Legenda als metamodel

Ik kreeg van Danny Greefhorst de vraag of ik het model van Nedd Herrmann (HBDI) kende. Jazeker ken ik dat, al uit de jaren ’90. (Ik bespreek het in het boek op pagina pagina 129) Ik gebruik een vierdeling al … Continue reading

Posted in Brein, H3 Modelleren, Kaart van Werkelijkheidsopvattingen | Tagged , , , | 2 Comments

Ik herinner me

Bij een sessieverslag doe ik altijd foto’s van de deelnemers “in actie”. Dat heeft te maken met de werking van de hersenen: we communiceren via projecties, we projecteren ons lichaam op de situatie (en op de anderen). Dit worden door … Continue reading

Posted in Brein, H1 Veranderen, Lichaam | Tagged , , , , | Comments Off on Ik herinner me

Principles of emergence

Continuing the discussion on the Linked-In group, I have to add: Both facilitating and learning are “emergent processes” or “autonomous phenomena” or “experiences”. They kind of emerge from distinctions made, created as principles, by our mind. It is not that … Continue reading

Posted in Brein, English, meaning, paradox, Varela, Watzlawick | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Opvattingen over werkelijkheidsopvattingen

Opvattingen over werkelijkheidsopvattingen zijn – het woord zegt het al – opvattingen. Soms maken mensen bezwaren tegen de term “opvatting”. Bijvoorbeeld omdat opvattingen kunnen veranderen, terwijl ons karakter toch min of meer vast ligt. We bestaan niet buiten onze opvattingen. … Continue reading

Posted in bias, Brein, expressie, H1 Veranderen, H5 Leiderschap, Leiderschap, paradox, werkelijkheidsopvatting | Tagged , , , , , | Leave a comment

Paradogma

Hier is een bijdrage over paradigma en paradox The new paradigm is inconsistency in practice; I call it paradox. I’ve been working with Will’s approach (“Creating Paths of Change”) for over 15 years now and for me it still is … Continue reading

Posted in Brein, Kaart van Werkelijkheidsopvattingen, paradox | Tagged , , , | Leave a comment

Lichamelijke representatie

Bij familie en organisatie opstellingen maken we gebruik van representaties. Dat houdt in dat we deelnemers vragen om in een houding een positie in te nemen die de situatie representeert. Representeert is het juiste woord, omdat de houding altijd in … Continue reading

Posted in Brein, Lichaam, organisatieopstelling, Verdieping | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ons vastgeroeste denken

Toets je aannames. Dit stukje heeft het helaas niet gehaald in hoofdstuk 7, maar is belangrijk genoeg om hier te bespreken. Ook omdat ik in het tweede deel van deze post een interessante onderbouwing geef. We hebben de neiging om … Continue reading

Posted in Brein, H7 Veranderpaden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vragen om verwarring

Faciliteren houdt in: omgaan met verwarring, onduidelijkheid, twijfel en vragen. Onze hersenen houden niet van verwarring en zoeken naar verklaringen. We zijn gewend, hebben geleerd of de gewoonte om een eind te maken aan een toestand van verwarring. Mensen hebben … Continue reading

Posted in Brein, Leiderschap, Vergaderator, vertrouwen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Wie zegt er wat?

Van voorwerpen, dieren en mensen nemen we gedrag waar. Voorwerpen gedragen zich bij een interventie altijd op een voorspelbare en aan de interventie proportionele wijze. Hoe harder je tegen een steen schopt, hoe verder hij weg vliegt. Dieren reageren op … Continue reading

Posted in Brein, paradox | Tagged , , , , | Leave a comment