Category Archives: paradox

Intervisie als fundament en sluitsteen van faciliteren

Faciliteren van groepen is niet moeilijk, het is onmogelijk. Ga maar na: of je maakt deel uit van de groep en je bent dus afhankelijk van de groep en het te bereiken resultaat; of je bent extern en hebt dus … Continue reading

Posted in autonoom, Begeleiden, expressie, H8 Omgaan met elkaar, metafoor | Tagged , , , | Comments Off on Intervisie als fundament en sluitsteen van faciliteren

Het proces en de paradoxen van expressie

De cruciale paradox voor faciliteren van veranderingen, is de (deel/deel) paradox van expressie. Dit is het vermogen om je als deel van een groep uit te drukken, tegen of met de druk van een groep. De hiermee gerelateerde (heel/heel) paradox, … Continue reading

Posted in 3: Overtuigen Bekeren, expressie, H6 Spel, meaning, paradox | Tagged , , , | Comments Off on Het proces en de paradoxen van expressie

Evoluerend Universum

Naar aanleiding van een bijdrage in de Correspondent van Tamar Stelling, heb ik mijn gedachten laten opkomen over evolutie. [Tussen [] wat aanvullingen] Evolutie, of evolueren – ik vermijd reïficeren -, is een emergent, autonoom fenomeen, ontstaan uit de paradox … Continue reading

Posted in autonoom, belonging, complexiteit, H9, hoofdpad, Varela | Tagged , , , , , | Comments Off on Evoluerend Universum

Drie regels voor productieve bijeenkomsten

Taal maakt de mens, zoals mensen taal maken. Onze taal is van oorsprong een “command-and-control“-taal. “Pas op!”, “Doe dat!”, “Hoe gaat het?”. Communicatie bestaat dan uit éénrichtingsverkeer. In principe verstaan we een boodschap, zoals deze door de zender is bedoeld. … Continue reading

Posted in autonoom, engaging, H8 Omgaan met elkaar, Kunstmest, meaning | Tagged , , , , , | Comments Off on Drie regels voor productieve bijeenkomsten

Geld geldt

Yuval Harari schetst in zijn twee boeken – Homo Sapiens en Homo Deus – een beeld van de geschiedenis van de mensheid in respectievelijk het verleden en de toekomst. Geld en geloof of vertrouwen in elkaar, speelt daarin een hoofdrol, … Continue reading

Posted in Grote paden, H0 Begrijpen, paradox | Tagged , , , | Comments Off on Geld geldt

Hoe hoort het hier

Bij het overdenken van het al dan niet uitbreiden van onze werkgroep, stuitte ik op de volgende pragmatische paradox: De grenzen van relaties We definiëren relaties (die hoort er wel en die hoort er niet bij) in termen van grenzen, … Continue reading

Posted in belonging, paradox, Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Hoe hoort het hier

Als je begrijpt wat ik bedoel

Een Jung werkgroeplid stuurde me een mail: Eend en Haas “Je kent het plaatje in de bijlage ongetwijfeld. Is het een haas, of is het een eend? Stel je voor, dat twee mensen aan het tekenen zijn. Zij maken hun … Continue reading

Posted in autonoom, Bateson, betekenis, expressie, H0 Begrijpen, meaning | Tagged , , , | Comments Off on Als je begrijpt wat ik bedoel

Lachen als dialoogprincipe

In een recent door mij begeleidde dialoog, vroeg ik na afloop aan de deelnemers om de dialoogprincipes te noemen. (Ik ga ervan uit, dat wanneer er principes zijn, ze niet verteld hoeven te worden, want “in principe” moeten we ze … Continue reading

Posted in Begeleiden, belonging, betekenis, paradox, zelf | Tagged , , | Comments Off on Lachen als dialoogprincipe

Vertrouw je autoriteit

Connie vroeg me wat er paradoxaal is aan “vertrouwen” en “autoriteit”. Vertrouw het vertrouwen. De paradox is: “vertrouwen is goed, controle is beter“. Ik heb me daar altijd tegen verzet: controle versterkt het wantrouwen. We zeggen natuurlijk, dat dat niet … Continue reading

Posted in autonoom, engaging, expressie, paradox, reality, Varela, Watzlawick, zelf | Tagged , , , , , , | Comments Off on Vertrouw je autoriteit

Dit kan niet waar zijn

Joris Luyendijk schreef een boek over de financiële wereld in Londen. De titel, die de lading dekt, is “dit kan niet waar zijn”. In een Linked-In discussie op “Slow Management”, kwam ik tot deze gedachten, gekaderd door paradoxen, McWhinney en … Continue reading

Posted in belonging, waarheid | Tagged , , , | Comments Off on Dit kan niet waar zijn