Vergadercoaches.net >


Haal meer uit elkaar! Haal meer uit uw meeting.

Vergadercoaches.netVoor meer informatie: bezoek VergaderCoaches.net http://www.vergadercoaches.nl een netwerk van vergaderbegeleiders die u coachen naar resultaten met uw vergadering.

Vergaderen met een team is topsport. Net als bij elke teamsport heeft u daarbij ondersteuning nodig. VergaderCoaches.net ondersteunt u met adviezen over de opstelling, de speelwijze en het behalen van resultaten.

Duur? Wat kost verliezen? Degraderen? Overspelen? Wanneer 12 mensen een uur minder vergaderen? Beter resultaat in minder tijd; met meer creativiteit en betrokkenheid.

Wanneer heeft u een vergadercoach nodig? Zie daarvoor Vragenlijst Vergadercoaches.net nodig?
Een aantal van de redenen zijn:

 1. U bent zelf partij bij een bepaald resultaat
 2. Grote verschillen in status, opleiding, achtergrond, kennis en belangen
 3. Creativiteit, inspiratie en betrokkenheid gewenst
 4. U heeft (te) weinig ervaring in deze situatie
 5. Te weinig tijd voor goede voorbereiding

Vergadercoaches werken als volgt:

 1. U neemt contact op voor de belangrijke bijeenkomst
 2. In 15 minuten nemen we, geheel vrijblijvend, onze vragenlijst door over uw bijeenkomst.
 3. U ontvangt een advies voor gebruik van de ruimte en werkvormen.
 4. We geven advies over een Vergadercoach bij u in de buurt, die past bij uw situatie.

Tot zover is onze dienstverlening gratis. Wilt u meer, dan kunt op ons vertrouwen bij:

 • e-ondersteuning bij voorbereiding, ontwerpen van programma en tips met adviezen over de uitwerking;
 • training van een paar uurtjes, oefenen met technieken of omgaan met dwarsliggers;
 • meerdaagse trainingen in vergadertechnieken;
 • coaching bij de voorbereiding, bijvoorbeeld omgaan met weerstand of irritaties;
 • coaching tijdens de bijeenkomst, waarbij we “op de bank” zitten en in de pauze aanwijzingen geven;
 • “turn key”-sessies, waarin wij het proces voor onze rekening nemen zodat u kunt mee werken aan de inhoud;
 • speciale diensten, zoals “serious gaming”, simulaties, computer ondersteund vergaderen, doorbraaksessies, organisatie opstellingen, …

Vergadercoaches.nlAl deze diensten worden geleverd door Vergadercoaches met meerjarige ervaring en kwalificaties, zoals CPF, CMC of PMI. Daarnaast hebben Vergadercoaches een gezamenlijk programma voor intervisie, kwaliteitsborging en professionalisering.

Geef een reactie