Terugkomdag Kunstmest 2014

Groep aan tafelBeste Kunstmest-facilitatoren,

De terugkommiddag op 4 – 4 -14 was voor ons allemaal een feest van herkenning. Na een rustig begin, stortten we ons het onderzoeken van “de autonome facilitator”. Na een korte pauze werkten we aan vragen van de deelnemers.

Programma
14.00 Ontvangst; inventarisatie leervragen
14.15 Workshop door Jan: “De autonome facilitator, een metaperspectief” (zie onderaan)
15.00 Pauze
15.15 Vrije vloer: deel een werkvorm/methode, of probeer een (nieuwe) werkvorm uit. Afhankelijk van het enthousiasme van de middag kunnen we veel uitproberen. IMI heeft naast de zolder nog andere ruimtes. Dus nog vloer genoeg, er zijn veel materialen.
17.00 Borrel, verdere ontmoeting met deelnemers uit andere leergangen
18.00 Einde

Met vriendelijke groet,

Jan Lelie, Hellie van Hout, Larissa Verbeek

Uit de tekst voor The FRESH Conference 2014:

Everybody facilitates. The words means “to make (facere) relations”. The “li” in facilitation is the same lemma as “la” in relationship. Literally relation-ship – creating relation – means to facilitate. As in the play Le Bourgeois Gentilhomme by Molière, you’ve been talking facilitation all your life.
Facilitation is also a mode of change, liberating meaning from a group (“what are we to do?”) and giving a group its meaning (“who are we?”). Once they know “why we’re here”, they can take up actions and act. It is an emergent mode of change, and as such an emergent profession.
Because everyone facilitates, the differences between “a facilitator” and any other calling or profession are gradual, depending the presenting situation, the group and your own choice . Everybody can be called to become a facilitator, but not everybody answers. And – more importantly – your answer depends on your own voice, your own point of view. And it is the point of view, of the group, a facilitator tries to change. In order for a group in a meeting to change, you have to be willing to change yourself. Here we have, at the heart of facilitation the core of the issue: to facilitate is both becoming who you are and the group becoming who they’re meant to be. We usually see the facilitator as “neutral” (see the IAF Code of Ethics), I go one step further and say we’re autonomous. “Autonomous” also implies “transforming yourself”. This, in my opinion, is also the essence of The 9 Disciplines of a Facilitator by Jenkins and Jenkins.

Geef een reactie