Tag Archives: metapraxis

Vier brillen

De immer actieve Rick Lindemans verwijst iemand naar zijn site, waarin hij Will’s model vergelijkt met vier brillen. Goed gevonden, leer het hier. Ik hanteer vier brillen als een meta-perspectief, een bril waardoor we naar brillen kijken. We kunnen niet … Continue reading

Posted in Begeleiden, Kaart van Werkelijkheidsopvattingen, metapraxis | Tagged , , , | Leave a comment

Leergang faciliteren voor experts

Vanuit uw expertise dient u steeds vaker te werken met groepen. U heeft medewerkers nodig om resultaten te behalen en de groep heeft uw expertise nodig. Hoewel groepen uw expertise nodig hebben, ageren ze vaak juist tegen uw expertise. Ze … Continue reading

Posted in Begeleiden, Kunstmest | Tagged , , , , | Leave a comment

Kompas bij veranderen

De Kaart van Werkelijkheidsopvattingen kan je op vatten als een kompas. Een kompas geeft de windrichting aan. Je kan veranderingen vergelijken met wind. Soms zeggen we immers, “er waait een andere wind”. Wind kan uit verschillende richtingen waaien. Maar je … Continue reading

Posted in Begeleiden, Kaart van Werkelijkheidsopvattingen, metapraxis | Tagged , , , | Leave a comment

Boekgebruik

Op de inscholing van 14 september had een deelneemster zich uitermate goed voorbereid. Haar man had haar het boek gegeven als een “moet je lezen”. Op systematische wijze had ze het boek doorgenomen en een aantal goede vragen geformuleerd. Drie … Continue reading

Posted in metapraxis, Samenscholing | Tagged | Leave a comment

Theorie en praktijk

Theorie en praktijk kunnen niet zonder elkaar. En ze kunnen niet met elkaar. Het lijkt wel een huwelijk. Vanwege de kinderen blijven ze dan maar bij elkaar, begrijpelijk. Met de door mij – en Will – gepresenteerde Kaart van Werkelijkheidsopvattingen … Continue reading

Posted in H3 Modelleren, H7 Veranderpaden, H9, metapraxis, organisatieopstelling, paradox | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Metapraxis, hoe werkt dat? Wat doet het?

In recente conversaties kwam het thema op van de “theorie” die ik in mijn boek hanteer. In mijn boek bespreek ik geen theorie maar een metapraxis. Ik heb indertijd met Will McWhinney ook zo over zijn boek gesproken. Theorie? Metapraxis? … Continue reading

Posted in hoofdpad, kleine paden, metapraxis | Tagged , , | Leave a comment

Theorie achter metapraxis

Wat zijn de verschillen tussen een model, een theorie en een praxis? Het eerste is een beschrijving van een situatie naar analogie. Een theorie, θεωρία is een manier van kijken. Uit een theorie kan een model volgen. De praxis, πρᾶξις, … Continue reading

Posted in metapraxis, Voorstuk | Tagged , , | Leave a comment